LABORATUVAR OLANAKLARI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eğitim Laboratuvarları Atölyeleri ve Stüdyoları

Mühendislik ve Mimarlık Bilgisayar Laboratuvarı

Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programlarında bulunan bilgisayarlı çizim dersleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği programlarında bulunan bu dallardaki bilgisayar uygulamalarına ilişkin derslerin verilmesine yöneliktir. 30 adet güçlü PC içermektedir.

Mimarlık Stüdyoları

Mimarlık programı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programındaki mimari tasarım dersleri ve stüdyo çalışması gerektiren diğer derslerinin verilmesine yöneliktir. 2 adet mimarlık stüdyosu mevcut olup, İleriki yıllarda mimarlık stüdyosu sayısı arttırılacaktır

Mimarlık Maket Atölyesi

Mimarlık programı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programındaki mimari tasarım derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Mühendislik Malzemeleri Laboratuvarı

Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği programlarındaki malzeme laboratuarı derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Üretim Sistemleri Laboratuvarı

Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği programlarındaki üretim süreçleri ve üretim sistemleri laboratuar derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği programındaki zemin mekaniği laboratuar derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı

Makine Mühendisliği programındaki akışkanlar mekaniği, ısı transferi, makine dinamiği ve kontrol, ölçme ve değerlendirme, içten yanmalı motorlar konularındaki laboratuar deneylerinin yapılmasına yöneliktir. 

Sayısal Sistemler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği programlarındaki sayısal sistemler ve mikroişlemciler laboratuar derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Elektrik Devreleri ve Elektronik Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği programlarındaki elektrik ve elektronik devreleri ile ilgili laboratuar derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Elektromekanik Enerji Dönüşümü Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programındaki elektromekanik enerji dönüşümü laboratuar derslerinin verilmesine yöneliktir. 

Araştırma Laboratuvarları

İleri Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

Malzeme alanında araştırma yapılmasına yöneliktir. 

Mühendislik Araştırma Laboratuvarı

Mühendislik alanında araştırma yapılmasına yöneliktir. 

Tıp Fakültesi Laboratuvarları

Kimya Laboratuvarı

Temel Bilimler Alanında Biyokimya, Fizyoloji ve Biyofizik derslerinin pratik uygulamalarının verilmesine yöneliktir. Küçük laboratuar cihazlarının yanı sıra organik kimya, protein çalışmaları, klasik biyokimya teknikleri, EEG ve EKG gibi elektro fizyolojik ve biyofizik deneylerinin uygulanması için gerekli tüm cihazların yer aldığı tam donanımlı laboratuardır.

Biyoloji Laboratuvarı

Temel Bilimler Alanında Tıbbi Biyoloji, Genetik, Histoloji, Patoloji  ve Mikrobiyoloji derslerinin pratik uygulamalarının verilmesine yöneliktir. Laboratuarda pratikler sırasında her öğrenciye 1’er adet olacak şekilde Zeiss marka öğrenci mikroskopları ve projeksiyon cihazına bağlı canlı görüntü alınabilen akademisyen mikroskobu bulunmaktadır. İlgili alanlarda preparatların hazırlanması ve incelenmesi, enfeksiyon etkenlerinin klinik örneklerden izolasyonu ve enfeksiyon hastalıklarının tanısına yönelik detaylı incelemelerin yapılması ve DNA-RNA çalışmaları için gerekli tüm ekipmanların bulunduğu tam donanımlı laboratuardır. 

Beceri Laboratuvarı

Tıp öğrencilerinin temel becerileri yeterli düzeyde kazanabilmelerine ve öğrencilerin hasta ile karşılaşmadan önce maketler ve simülatörler üzerinde deneyim kazanmalarına yöneliktir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon derslerinin pratikleri ile 3. sınıfların klinik pratiklerinin yapılması için gerekli muayene modelleri, eğitim setleri, maket ve simülatörleri bulunmaktadır.

Anatomi Laboratuvarı

Teorikte görülen Anatomi derslerinin, kadavra üzerinde ve maketlerle pratik uygulamalarının verilmesine yönelik, organ ve sistemlerle ilgili geniş bir maket portföyünün bulunduğu maket odası ve kadavra saklanması için soğuk dolapların ve diseksiyon masalarının yer aldığı anatomi diseksiyon laboratuarı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Örnek Hazırlama Laboratuvarı

Öğrenci ve araştırma gerçekleştirilecek deneylerin hazırlık aşamalarının yapıldığı, tartım odası olarak da kullanılmaktadır. 

Araştırma Laboratuvarları

İleri Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

Nano-Tıp uygulamaları için nano biyoteknolojik malzemelerin geliştirildiği araştırma laboratuvarıdır. 

Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı

Hücrelerde genomik, proteomik ve nanoteknolojik yöntemler kullanarak ilaç üretilecek yeni hedef moleküller bulmak, bunların hücrelerdeki fonksiyonlarını test etmek, hastalıklar ve ilaç cevabı ile ilgili belirteçlere ulaşmak ve temel araştırmalarda ortaya çıkacak sonuçların klinikte moleküler tanı ve tedavide kullanımını hızlandırmak konusunda araştırma ve uygulamaların yapıldığı laboratuvardır. 

Eğitim Laboratuvarları

Kimya, biyoloji ve farmasötik teknoloji laboratuvarlarından oluşmaktadır. Eczacılık Fakültesi Eğitim Laboratuvarlarımızda her bir öğrencinin kendi deney setleri ile pratik uygulamaları gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenmiştir. Tüm eğitim laboratuvarlarında  öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma yapabilmeleri için her türlü önlem ve donanım sağlanmıştır. Tüm laboratuvarlara merkezi sistemden deiyonize su verilebilmektedir.

Kimya Laboratuvarları

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Kimya, Farmakognozi ve Organik Kimya derslerinin pratik eğitimleri kimya laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Bünyesinde TLC; preparatif, analitik HPLC, UV-Vis. spektrofotometre, refraktometre, polarimetre ve erime noktası tayini cihazı gibi enstrümental analiz cihazları, temel kimyasal işlemler için kullanılan ultra saf su cihazı, mikrochiller, pH metreler, kondüktometre, vakum etüvü, buz makinası, kül fırını, ısıtıcı ve manyetik karıştırıcı, vakum pompası, ultrasonik banyo, etüv, su banyosu, çeker ocaklar ve çeşitli gazlarla çalışmaya olanak sağlayan ekipmanlar, farklı ebatlarda çoklu ve tekli balon ısıtıcılar, hassas ve yarı hassas teraziler ve rotari evaporator cihazları bulunmaktadır.   

Biyoloji Laboratuvarları

Eczacılık Fakültesinin Farmasötik Botanik ve Farmasötik Mikrobiyoloji derslerinin uygulamaları biyoloji laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Biyoloji laboratuvarında laminar akış cihazı, -80°C derin dondurucular, stereo mikroskoplar ayrıca projeksiyona bağlı eğitmen mikroskobu mevcuttur. 

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarları

Eczacılık Fakültesinin Farmasötik Teknoloji Laboratuvarları, UV-Vis. Spektrofotometre, viskozimetre, homojenizatör, mekanik karıştırıcı, kondüktometre, pH metre, orbital çalkalayıcı, vortex, ultrasonik su banyosu, ışık mikroskobu, suppozituvar kalıpları, analitik, yarı analitik, kaba ve kefeli teraziler gibi  temel labortuvar cihazlarının yanı sıra yarı sıvı ve yarı-katı dosaj formlarının hazırlanmasına yönelik cihazlardan oluşmaktadır. 

Araştırma Laboratuvarları

Eczacılık Fakültesi Araştırma Laboratuvarlarının alt aypısı kurulmuş olup ortak kullanıma yönelik enstrümental semi-preparatif HPLC, UV-Vis. Spektrofotometre cihazlarımız mevcuttur. Ayrıca laboratuvarlarımızda gerekli veri tabanları ve yazılım programlarına ulaşabilecek nitelikteki bilgisayarlar da bulunmaktadır.