YURTDIŞI OLANAKLARI

Altınbaş Üniversitesi'nde amacımız, uluslararası tanınırlığa sahip, kalitesi uluslararası standartlara göre ölçülebilen bir dünya üniversitesi yaratmaktır. Bilginin ve bilimin evrenselliğinden yola çıkarak Altınbaş Üniversitesi bilginin, teknolojinin ve öğrenmenin sınırların ötesine geçtiği uluslararası bir üniversite olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Üniversitemizde; uluslararası üniversiteler ile öğrenci ve akademisyen değişimleri yapmak, bilimsel ve akademik iş birlikleri oluşturmak, ortak derece programları ile çift diploma programları uygulamaya yönelik uluslararası iş birliği anlaşmaları hayata geçirilmiştir.

Altınbaş Üniversitesi ile Köln Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programına katılan öğrenciler, Türk, Alman, Avrupa Birliği ve Amerikan ‘Common Law’ hukuk düzenlerine hakim olarak mezun olmaktadır. 

Ortak müfredata imza atarak öğrencilere iki diploma vermeyi hedefleyen program ile hem Türkiye hem de Almanya tarafından kabul edilen öğrenciler, iki ülkenin hukuk lisans eğitiminin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerikan ‘Common Law’ hukuk sistemini öğrenme fırsatına sahiptirler. 

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Amerika Birleşik Devletleri Colorado Üniversitesi Skaggs Eczacılık Okulu–Denver iş birliği ile hasta odaklı eğitim programını hayata geçirmiştir. Türkiye’de lisans eğitiminde ilk olma özelliği taşıyan eğitim programı ile öğrenciye ilacın hazırlanması, analizleri, hastaya sunulması gibi ilaç-odaklı bilgilerin yanı sıra hasta-odaklı bilgi, beceri, davranış ve değerlerin de ağırlıklı olarak öğretilmesi hedeflenmiş ve eğitim programları bu yönde değiştirilmiştir.