2017 ÖSYS'DE NELER DEĞİŞTİ ?

 

2017 ÖSYS’de Neler Değişti?

 

Murat Acet

Altınbaş Üniversitesi  /  Tanıtım ve Rehberlik Koordinatörü

 

                Yükseköğretimde yenileşme, kalite ve başarı standartlarının yükseltilmesine yönelik atılan adımlar hızla devam ediyor. Yeni uygulamalar ilk bakışta öğrencilerin zihninde birçok soru işareti yaratsa da sınav sistemini iyi tanıyan, onun inceliklerini bilen ve kendi yararına kullanan öğrencilerin başarılı olacakları değişmeyen bir gerçek. Unutulmamalıdır ki, sınava hazırlık her an dikkatli, planlı olunması gereken ve hem psikolojik hem de bilgi bakımından hazırlanılması gereken bir süreçtir.

             

Gelelim 2017 ÖSYS sınav ve tercih süreçlerinde uygulamaya konulan değişikliklere ve uygulamalara:

1- Sınavsız Geçiş Kaldırıldı;

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin alanları ile ilgili ön lisans programlarına belirli önceliklerle yerleşmesine dayanan bu uygulama 2017 ÖSYS’de tamamen kaldırılıyor. Uzun süre gündemi meşgul eden ve eleştirilere maruz kalan sınavsız geçiş ile ilgili 2015 yılında bir kontenjan düzenlemesine gidilmiş ve bölümlerin kontenjanları YGS puanı ve sınavsız geçiş kontenjanı olarak kademeli olarak yarı yarıya belirlenmişti.

 

2016 yılında yaklaşık 200 bin öğrenci sınavsız geçişle önlisans programlarına yerleştiler. Yeni uygulamayla bu özellikteki öğrencilerin tamamının YGS’ye girmesi gerekecek ve sağlık alanları başta olmak üzere birçok ön lisans programına alan dışı yerleşen öğrenci sayısında artış olacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.

 

2- Meslek Liseli adaylar önlisans tercihlerinde ek puan alacak;

 

Meslek liseli öğrencilere önlisans tercihlerinde sınavsız geçiş yerine sınavdan aldıkları puana eklenmek üzere ve lisede okudukları alanın devamı niteliğinde olan bölümlere tercih yapmaları durumunda diploma notlarının 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek en düşük 15 en fazla 30 olacak şekilde ek puan verilecek.

 

Meslek Liseli adaylar bu ek puanlarıyla sadece kendi alanlarının devamı niteliğinde olan 2 yıllık MYO’lara (Meslek Yüksek Okulları) tercih yapabilecekler. 4 yıllık bölümlere girmek isteyen Meslek lisesi öğrencileri Haziran’ daki LYS sınavlarına da girmek zorundalar ayrıca ek puanlı yerleştirme puanlarıyla M.T.O.K’ lara da tercih yapamayacaklar, M.T.O.K’ lar için de LYS’lere girmeleri gerekecek.

 

2- LYS Oturumlarında Açık Uçlu (Kısa Yanıtlı) Sorular Dönemi Başlıyor;

 

2017 ÖSYS için belki de en çok dikkat çeken uygulama Açık Uçlu soruların sorulacak olması. Yanıtların bir kelimelik, kısa cevaplar olması ve adaylar tarafından hem cevap kağıdına yazılması hem de kodlanması öngörülmektedir. Kısa yanıtlı bu soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.  ÖSYM’nin konuyla ilgili yayınladığı dosyaya http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/Orneksorular05012017.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir geçiş uygulaması olması bakımından testlerde aşağıdaki belirlenen sayıda açık uçlu soru yer alacak.

LYS—1 Matematik Testinde:3 soru

LYS-2 Fen Bilimleri Testinde: 3 soru (Fizik 1, Kimya 1, Biyoloji 1soru)

LYS-3 Edebiyat- Coğrafya Testinde: 3 soru (Edebiyat 2, Coğrafya 1 soru)

LYS-4 Sosyal Bilimler Testinde: 3 soru (Tarih 1, Coğrafya 1, Felsefe/Din 1 soru)

LYS-5 Yabancı Dil Testinde 3 soru açık uçlu sorulardan oluşacak.

 

3- LYS-1’de Matematik tek test olacak;

Önceki yıllarda Matematik ve Geometri testlerinden oluşan LYS-1 sınavı yine 80 soru ve 135 dakika oluşacak ancak yeni uygulamada geometri soruları da Matematik Testinde yer alacak ve sınavda iki kitapçık yerine tek kitapçık kullanılacak.

 

4- MF ve TM Puan Türlerinde Geometri Sorularının Katkısı Arttı;

 

LYS-1 sınavında Matematik ve Geometri testlerinin birleştirilerek sadece Matematik Testi’ne yer verilmesi Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde Geometri sorularının ağırlığını arttırdı.

 

2016 ÖSYS puanlarının MF3 puan türünün hesaplanmasında geometri sorularının katkısı %5 iken; yeni uygulamada geometri sorularının katkısı, sorular matematik testinde yer alacağı için %18 olacak. Yine Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji programlarına yerleştirmede kullanılan TM3 puan türünün hesaplanmasında geometri sorularının katkısı yüzde 5 iken, yeni uygulamada yüzde 23 olacak.

 

5- Açıköğretim Programlarına Puan Türü Getirildi;

 

2017 ÖSYS’de açıköğretim ön lisans ve lisans programlarına puan türü getirildi. Programın örgün öğretimdeki puan türü neyse açıköğretimde de aynı puan türü geçerli olacak. Örneğin açıköğretim İşletme programı da örgün İşletme programları gibi TM-1 puan türünden öğrenci alacak. Bu durumdaki bir öğrenci önce YGS’ye girip 180 puan barajını aşacak ve LYS’ye girmeye hak kazanacak. Daha sonra LYS 1 ve LYS 3’e girecek, TM 1 puan türünde 180’i aşarak tercih yapma hakkı kazanacak.

 

6- Öğretmenlik Programlarının Tamamı ve İlahiyat LYS İle Öğrenci Alacak;

 

2017 ÖSYS’deki yeni düzenlemeye göre  YGS puanıyla alan tüm öğretmenlik bölümleri ve İlahiyat dahil olmak üzere artık LYS puanlarıyla öğrenci alacak .bu kapsamda Puan türü değişen öğretmenlik bölümleri şunlardır:

 

Bölüm

Eski P.Türü

Yeni P.Türü

İlahiyat

YGS-4

TS-1

Bilgisayar­ ve Öğretim Teknoloji­leri Öğretmenliği

YGS-1

MF-1

Beden Eğitimi­ ve Spor Öğretmenliği­

YGS-6

TM-2

Kimya Öğretm­enliği

YGS-­2

MF-3

Okul Ön­cesi Öğretmenliği

YGS-5

TS-1

Özel Eğitim­ Öğretmenliği

YGS-4

TS-1

 

 

7- Öğretmenlik Programlarına Taban Başarı Puanı Getirildi;

 

YÖK, Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile  başladığı taban başarı sırası uygulamasına geçen yıl Mühendislik ve Mimarlık programlarını eklemişti. Bu yıl  öğretmenlikleri de listeye ekledi ve kapsam oldukça genişledi.Bu kapsamda  2017’den itibaren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı da dahil öğretmenlik tercihinde bulunabilmek için ilk 240 bin içerisinde yer almak gerekecek.

 

Son haliyle  taban başarı sırası uygulamaları da şöyle oluştu ;

 

Program

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Öğretmenlik Programları (PDR dahil)

İlgili LYS Puan Türü

En düşük 240.000

Hukuk

İlgili LYS Puan Türü

En düşük 150.000

Mühendislik Programları( Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dahil)(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç )

İlgili LYS Puan Türü

En düşük 240.000

Mimarlık

İlgili LYS Puan Türü

En düşük 200.000

Tıp

İlgili LYS Puan Türü

En düşük 40.000