TERCİHTE SIK YAPILAN HATALAR

Tercihte Sık Yapılan Hatalar

  • -Farklı puan türünden ve ortaöğretimdeki alanıyla uyuşmayan bölümler seçmek.
  • -Tercih listesini doldurmak için istek dışı yükseköğretim programları yazmak.
  • -Bölümlerin başarı sırasını ve puanını göz önüne almayarak tercih yapmak.
  • -Bölümlerin özel şartlarına dikkat etmeden tercih yapmak.
  • -Kodlama hatası yapmak.
  • -Meslekleri ve üniversitelerin bulunduğu şehirleri tanımadan tercih yapmak.
  • -Üniversite, bölüm ve şehir sınırlaması yaparak kazanma şansını azaltmak.
  • -Vakıf Üniversitelerinin burslu ya da burssuz programlarının özel koşullarını göz önünde bulundurmadan tercih yapmak.
  • -Okul türü, alan/kol/ bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak taşımadığınız programları  tercih etmek.