İŞLETME

Akademik Kadro
  • Yrd.Doç.Dr. Özcan CEYLAN

  • Prof.Dr.Ahmet Ercan GEGEZ

  • Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

  • Prof. Dr. Saim KILIÇ

  • Yrd.Doç.Dr. Ayla ESEN

  • Yrd. Doç. Dr. Dicle YURDAKUL

  • Yrd. Doç. Özen DİZDAR

  • Yrd. Doç. Dr. Yener GİRİŞKEN

  • Yrd. Doç. Dr. Murad CANBULUT

  • Arş. Gör. Bengi KURTULUŞ

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Yüksek eğitim standartları üzerine kurulmuş olan Altınbaş Üniversitesi İİSBF İşletme Bölümü, ülke ekonomisine yeni değerler kazandıracak, küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyumlu öğrenciler yetiştirmektedir. Öğretim üyeleri ile yakın iletişim imkanı bulan öğrenciler, yurt dışındaki eğitim kurumları, özel sektör ve kamu kuruluşları ile yapılan iş birliği sayesinde global bir bakış açısına sahip olup, kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde dinamik bir kariyer planı hazırlamaktadır.
Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümü katılımcı eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerektirdiği işletme yönetimi bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir. İstatistik, muhasebe gibi alanlardaki birçok ders bilgi sistemleri desteği ile uygulamalı olarak işlenmektedir. 

Ayrıca ders müfredatlarımız iş dünyasından güncel örnekler ile zenginleştirilerek, öğrencilerin gerçek dünya ile eğitim hayatlarında tanışmaları hedeflenmektedir. Program kapsamında yer alan bir adet zorunlu staj ile de öğrenilenlerin uygulamaya konması sağlanmaktadır.
Eğitimde en yüksek standartları hedefleyen İşletme Bölümü,dinamik, çağdaş ve üstün akademik niteliklere sahip öğretim kadrosu ve titizlikle hazırlanmış eğitim programı ile hedeflerine ulaşmaktadır.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI


• Yandal ve çift anadal olanağı
• Çok kültürlü öğrenci programı
• Erasmus Öğrenci Değişim Programı
• Disiplinlerarası eğitim imkanı
• Öğrenciyken iş dünyası ile tanışma
• Staj imkânları
• İngilizce eğitim dili