SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Akademik Kadro
  • Prof. Dr. Çağrı ERHAN

  • Yrd.Doç.Dr. Tolga DEMİRYOL

  • Doç. Dr. Gülçin BALAMİR COŞKUN

  • Yrd.Doç.Dr. Eylem AKDENİZ GÖKER

  • Yrd. Doç. Dr. Diğdem SOYALTIN

  • Arş. Gör. Adil USTURALI

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, güncel gelişmeleri kavrayacak donanıma sahip bireyler ve bilinçli yurttaşlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün en önemli misyonu, alandaki akademik gelişmeleri takip ederek programın güncelliğinin korunmasını sağlamak ve bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Öğretim üyeleri ile yakın iletişim imkanı bulan öğrenciler, akademik alandaki tartışmaları çok daha kolaylıkla takip edebilmekte ve katılımcı öğrenim sistemi sayesinde sürecin parçası olmaktadır. 

Kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde mezunlarımız, küreselleşen dünyada değişen devlet yapısına yön verebilecek ve iş dünyasının gereklerini karşılayabilecek lider adaylarıdır. Bölümümüz, genç ve dinamik kadrosu ile dünya standartlarında bir eğitim imkanı sağlamaktadır. 

Öğrencilerimizin eğitimlerinin 2. ya da 3. yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında, bir ya da iki dönem süresince Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelerde eğitim alabilirler. Farklı alanlarda uzmanlaşmaya olanak sağlayan çok sayıda bölüm seçmeli dersi ile bölüm dışından (uluslararası ilişkiler, tarih, hukuk, vb.) alınabilecek seçmeli derslerle ilgi alanları doğrultusunda eğitim alınabilmektedir. 

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI


• Erasmus Öğrenci Değişim Programı
• Yandal ve çift anadal olanağı
• Geniş seçmeli ders olanağı ve kariyer merkezi desteği
• Disiplinlerarası eğitim 
• İngilizce eğitim dili