BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Kadro
  • Yrd. Doç. Dr. Mert ÖZKAYA

  • Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILMAZER

  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinçer ERBAŞ

  • Yrd. Doç. Dr. Tuğçe BALLI ALTUĞLU

  • Yrd. Doç. Dr. E. Fatih YETKİN

  • Öğr. Gör. Özge Deniz DAYIOĞLU

  • Arş. Gör. Orhun VURAL

  • Arş. Gör. Merve POLAT

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Bilgisayar Mühendisliği çağımızın en gözde mesleklerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bölümümüzde, gelişen teknoloji eğitim sürecine paralel olarak uygulamakta ve sağlam temeller edinmiş, doğru kararlar verebilen yetenekli öğrenciler yetiştirmektedir. 

Uluslararası eğitim standartlarıyla hazırlanan Bilgisayar Mühendisliği programımız ABET ve MÜDEK akreditasyon kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Tüm mühendislik programlarının birinci yılı ortaktır. Bilgisayar Mühendisliği programının ikinci, üçüncü ve dördüncü yılları ise ise zorunlu dersler, alan seçmeli dersler ve sosyal ve beşeri bilimler seçmeli derslerinden oluşmaktadır. Yüzde 25’i seçmeli derslerden oluşan program ile öğrencilere ilgi alanlarına göre dersler seçip bu alanlarda uzmanlaşmalarına imkan verilmektedir. 

Bölümümüz, yenilikçi akademik kadrosu ve sektörün önde gelen isimleri ile birlikte, mühendis adaylarını iş dünyasına eğitim sürecinde hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin, endüstri ve akademi iş birliğinde olan araştırma projelerinde rol alma imkanları, yurt içi ve yurt dışında organize edilen yaz okullarına katılma olanakları, özel sektördeki lider kuruluşlarda staj imkanları bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek için yoğun olarak etkinlikler düzenlenmektedir.

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI
• Disiplinlerarası bir eğitim perspektifi
• Öğrenci odaklı eğitim
• Uluslararası eğitim standardı
• Kariyer danışmanlığı
• Üniversitemizin araştırma gruplarında görev alma imkânı
• Endüstri ve akademi işbirliğinde olan araştırma projelerinde rol alma imkânı
• Yurtiçi ve yurtdışında organize edilen yaz okullarına katılma olanakları
• Öğrencilerin liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmek için eğitimler
• Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek için etkinlikler
• Özel sektörde lider kuruluşlarda staj imkânı
• İngilizce eğitim dili