ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Kadro
  • Doç. Dr. Yıldız ARIKAN

  • Doç. Dr. Niyazi Onur BAKIR

  • Yrd. Doç. Dr. Akıner TÜZÜNER

  • Yrd. Doç. Dr. Fikret Korhan TURAN

  • Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖÇGÜN

  • Yrd. Doç. Dr. Kemal Dinçer DİNGEÇ

  • Arş. Gör. Hafize Büşra BAŞKURT

  • Arş. Gör. Meltem ÇETİNEL

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Üretim, tedarik ve hizmet sistemlerinin tasarlanması ve değişen koşullara yenilikçi çözümler getirilmesiyle ilgilenen Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, açık görüşlü, sorgulayıcı, girişken ve yaratıcı gençler yetiştirmektedir. 

Öğrencilerimiz, üniversite ve endüstri iş birlikleri sayesinde kariyerlerini ulusal veya uluslararası platformlarda kurmaktadır. Bölümümüz, yurt içi ve yurt dışı eğitim, araştırma ve çalışma tecrübelerine sahip seçkin bir akademik kadro tarafından kendi deneyimleri ve vizyonları doğrultusunda kurulmuş ve geliştirilmeye devam edilmekte olan ayrıcalıklı bir programdır. Kuruluşundan itibaren Bologna ve ABET akreditasyonlarına uyumlu tasarlanmış olan ve güncellenen bir müfredata sahiptir. Gerek yurt içi, gerekse de yabancı mesleki piyasanın taleplerine duyarlı şekilde belirlenen zorunlu ve seçmeli bölüm dersleri bulunmaktadır. Müfredatın dörtte biri oranındaki seçmeli dersler ve esnek ders-kayıt süreci ile öğrencinin kendi istek ve hedefleri doğrultusunda dersler alabilmesi ve yandal/çift anadal yapmanın kolaylaştırılması imkanı sağlamaktadır. Etkileşimin ve katılımın vurgulandığı ders işleme stili, yabancı ülkelerde ders verme ve araştırma tecrübesi olan öğretim üyeleri tarafından İngilizce olarak yapılmakta, aynı esaslar ve ayrıcalıklar kapsamında Türkçe Endüstri Mühendisliği bölümümüz 2016-2017 öğretim yılında ilk öğrencilerini alacaktır. 

Bölümümüzde yabancı ülkelerde ders verme ve araştırma tecrübesi olan öğretim üyeleri tarafından kaliteli İngilizce eğitim yapılmaktadır.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI
• Uzmanlaşma sağlayan ders seçimi
• Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanağı
• Bologna ve ABET akreditasyonlarıyla uyumlu müfredat
• Piyasanın talepleriyle uyumlu uzmanlaşma sağlayan seçmeli dersler
• Çift yandal/Çift anadal yapmayı kolaylaştırıcı imkânlar
• Yerli ve yabancı üniversitelerle değişim programları
• Uygulamalı ders imkânı
• İngilizce ve Türkçe eğitim dili