İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Akademik Kadro
  • Yrd. Doç. Dr. Tomazs MALEC

  • Yrd. Doç. Dr. Işıl Ekin ÇALAK

  • Yrd. Doç. Dr. Orkunt TURGAY

  • Yrd. Doç. Dr. Ufuk SOYÖZ

  • Öğr. Gör. Dr. Merih KASAP

  • Arş. Gör. Merve AŞÇIOĞLU

  • Arş. Gör. Deniz YURTTAKAL

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, yaşam alanlarının insan etkinliklerine ve gereksinimlerine yanıt verecek, güvenlik ve rahatlık sağlayacak biçimde tasarlanmasını ve donatı öğelerinin tasarımı, iç ve dış mekan tasarımı, çevre düzenlemeleri gibi geniş bir etkinlik alanını kapsamaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüzde, öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekleyerek onlara geniş bir dünya vizyonu kazandıracak bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmeleri; sosyal ve mesleki etik bilinciyle donatılmaları ve yaratıcı düşünme becerileri edinmeleri sağlanmaktadır. 

Bölümümüzde, mimari tasarım, mimarlık tarihi, şehir planlama ve kentsel tasarım ilkeleri, iç mimarlık ve çevre tasarımı, mobilya tasarımı, peyzaj mimarlığı, iç ve dış mekan tasarımı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca tasarım stüdyolarında verilen derslerle de öğrencilerimizin proje temelli çalışmaları sağlanmaktadır.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI


• Mimarlıkla beraber yürütülen bir program
• Üç boyutlu düşünme becerisini kazandıracak müfredat
• Pratikte avantaj sağlayacak dersler
• İngilizce eğitim dili