MİMARLIK

Akademik Kadro
  • Öğr. Gör. Deniz ÇETİN

  • Yrd. Doç. Dr. Derya GÜLEÇ ÖZER

  • Yrd. Doç. Dr. Tayibe SEYMAN GÜRAY

  • Yrd. Doç. Dr. Derya YORGANCIOĞLU

  • Yrd. Doç. Dr. Ayşegül AKÇAY

  • Ar. Gör. Gülce KIRDAR

  • Arş. Gör. Gözde DEMİR

  • Arş. Gör. Görkem GÜNAY

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, Mimarlık Bölümü, öğrencilerine mimari tasarım ve uygulama süreçlerinde etkin rol alabilmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı, onları yaratıcı, eleştirel, insani değerleri gözeten, çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlı yetkin mimarlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz, bu  amaca yönelik olarak öğrenen odaklı, esnek ve teknolojik olarak destekleyici bir eğitim-öğretim ortamı sunmakta.

Değişen ve büyüyen bilgi dünyasını hakim olabilmek amacıyla program dili İngilizce olarak belirlenen Mimarlık Bölümümüz, farklı uzmanlık alanlarında yetkin ve motivasyonu yüksek akademisyenlerden oluşan kadrosuyla eğitim vermektedir.

Mimarlık eğitimi, tasarım stüdyoları, bilgisayar ortamında çizim ve tasarım deneyimi sunan bilgisayar laboratuarları ve maket atölyesini kapsayan bir ortamda gerçekleşir.

Konferans, atölye, sergi ve gezilerle öğrenme sürecini destekleyen bölümümüz, öğrencilerimizin gerçek iş dünyasını tanımalarını sağlar. Bu etkinliklere davet edilen sektör profesyonelleri, gençlere kariyer planlamasında destek olmaktadır. Bölümümüzde öğrenen odaklı eğitim anlayışı, ilgi alanlarını destekleyen çeşitli bölüm ve bölüm dışı seçmeli dersler, yandan, çift anadal imkanları, mesleki uygulama alanıyla etkileşimi destekleyen bir eğitim ortamı, disiplinler arası etkileşim ve iş birliği bulanmaktadır.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI


• Bologna uyumlu uluslararası standartta eğitim
• Mesleki uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinlerarası etkileşimi sağlayan dersler
• Mesleki uygulama alanıyla etkileşim
• Tasarımı hayat tarzına dönüştüren sosyal ve kültürel paylaşımlar
• İnsani değerlere, çevresel ve toplumsal sorunlara dair farkındalık
kazandıran bir eğitim
• Bilgiye ulaşma ve üretme yollarının keşfedilme yöntemleri
• Esnek ve teknolojik olarak destekleyici bir eğitim ortamı
• Bütüncül bir tasarım anlayışı
• İngilizce eğitim dili