YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

AÜ'YÜ TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, sosyal ve akademik hayatın ve iş dünyasının beklentilerini karşılamak üzere, yaşayan dil ve kültürleri öğrencilerine kazandırmayı hedefliyor. Genç, dinamik, eğitimli, donanımlı ve iletişime önem veren kadrosu dünya dil ve kültürlerini tanıtıyor. İkinci ya da üçüncü yabancı dil olarak başka diller de öğrenmek isteyen öğrencilerimize Modern Diller Programında seçmeli olarak sunulan derslerle de katkıda bulunuyor.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak hedefimiz uluslararası standartlarda verdiğimiz İngilizce eğitimiyle öğrencilerimizi küreselleşen  dünyanın gerektirdiği becerilerle donatarak gerek akademik gerek iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamaktır.

Öğrencilerimize dil eğitiminde çeşitli fırsatlar sunarak onların en iyi şekilde yetişmelerini amaçlamaktayız.

Temel İngilizce

Temel İngilizce Programında, lisans ve yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak bölümlerindeki akademik çalışmaları takip edecek düzeyde İngilizce bilmeyen öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir program uygulanır. Öğrencilerimiz İngilizce öğrenirken sosyal sorumluluk çalışmalarına da katılarak bölümlerine başlamadan önce toplumsal sorumulukları konusunda farkındalıkları arttırılır.

Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz akademik yılın başında üniversitemiz tarafından uygulanan İngilizce Yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda ya da eşdeğerliliği Senatomuz tarafından kabul edilen uluslararası sınavlarda istenilen başarıyı göstermiş öğrenciler doğrudan birinci sınıf eğitimine başlar.

Temel İngilizce programında yürütülen İngilizce Hazırlık Programı sekizer haftalık 4 modülden oluşur: Temel Seviye, Orta Öncesi Seviye, Orta Seviye ve İleri Seviye.

Söz konusu dört modülü toplam 32 haftalık eğitim süresi sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz okuluna devam eder. Başarılı olan öğrenciler ise bölümlerine geçerler.

Modern Diller

Lisans programlarında, İngilizce’nin akademik ortamlarda daha etkili kullanımını sağlamak ve öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlamak amacıyla ileri düzeyde İngilizce dersleri Modern Diller Bölümü tarafından verilir.

Yabancılar için Türkçe, Türk Dili, Rusça, İtalyanca, Almanca, Arapça, Fransızca ve İspanyolca ikinci yabancı dil dersleri de yine Modern Diller Bölümümüz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Bu şekilde, mesleki bilginin yanı sıra farklı yabancı dilleri öğrenerek daha iyi bir donanım elde etmiş mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Kadro
 • Merve SELÇUK

 • Esin ODABAŞ

 • Altan ÖZCAN

 • Atilla Oğuz Kaan KELEKCİ

 • Ayça AKSOY

 • Başak DİLGEN DOĞAN

 • Belkıs CİĞERİM

 • Birgül APAYDIN

 • Burcu OCAK

 • Burcu ŞAHİN

 • Çiğdem BUĞDAYCI

 • Demet Esra KÖSE ÖZER

 • Deniz Emrah BAYKAL

 • Dilek GÜLER

 • Duygu DENİZ

 • Duygu OKSAL

 • İmran ÖZCAN

 • Leyla YILDIZ

 • Lina AUGELLO

 • Meryem KÖKSAL

 • Nazlı UYSAL KURTUMUŞ

 • Nida KORKMAZ

 • Özge BOZKURT

 • Pınar İLBARS

 • Pınar SİNAN

 • Polina ANTONOVA

 • Recep EMÜL

 • Seda ARDA

 • Seda YAŞBAY

 • Tawhida ATHAMNIA