SIK YAPILAN HATALAR

  • Farklı puan türünden ve ortaöğretimdeki alanıyla uyuşmayan bölümler seçmek.
  • Tercih listesini doldurmak için istek dışı yükseköğretim programları yazmak.
  • Bölümlerin başarı sırasını ve puanını göz önüne almayarak tercih yapmak.
  • Bölümlerin özel şartlarına dikkat etmeden tercih yapmak.
  • Kodlama hatası yapmak.
  • Meslekleri ve üniversitelerin bulunduğu şehirleri tanımadan tercih yapmak.
  • Üniversite, bölüm ve şehir sınırlaması yaparak kazanma şansını azaltmak.
  • Vakıf Üniversitelerinin burslu ya da burssuz programlarının özel koşullarını göz önünde bulundurmadan tercih yapmak.
  • Okul türü, alan/kol/ bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak taşımadığınız programları  tercih etmek.