SIKÇA SORULAN SORULAR

Düz Lise mezunuyum sınavsız geçiş yapabilir miyim?

Evet. Sınavsız geçiş sadece Meslek Liselerinin ilgili alanından mezun olanlara sağlanan bir haktır. Ancak Önlisans programının YGS puanıyla öğrenci alan kontenjanlarına başvuru yapabilirsinz.

Çok eski yıllarda Meslek Lisesi mezunuyum. Halen sınavsız geçiş hakkım var mı?

Yerleştirme öncelikleri göz önünde bulundurularak var. Ama yerleştirme önceliklerinden de anlaşılacağı üzere öncelik yeni mezunlardadır.

Daha önce sınavsız geçişle bir yere yerleştim, sınavsız geçişe yeniden başvuru yapabilir miyim?

ÖSYM kılavuzunda bu konuda bir engel yok. Başvuru yapabilirsiniz, fakat öncelik yeni mezunlardadır. Aday yerleştirme olasılığı konusunda bir fikir edinmek istiyorsa istediği bölümün bir önceki yılki sonuçlarını incelemeli ve yerleştirme önceliklerinde hangi yıl mezunlarının yerleştiğine bakmalıdır.

Sınavsız geçişle yerleşme şansım nedir?

Yerleşme şansınızın olması tamamen istediğiniz bölümle alakalıdır. Bazı bölümlerde sınavsız geçişle başvuran aday sayısı kontenjanlardan az olurken, bazı bölümlerde son yıl mezun olan meslek liseliler veya ilgili METEB dışında kimseye yerleşme şansı kalmamaktadır. Bu bölümle alakalı bir durumdur.

Ön lisans programlarından 4 yıllık bir okula geçmek mümkün mü?

İki yıllık meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin kendi alanları ile ilgili lisans bölümlerine geçmeleridir. Dikey geçiş yerleştirmesi DGS adı verilen bir sınavla merkezi olarak yapılır. DGS’ ye meslek yüksekokulları ve açık öğretim önlisans programlarından  mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabiliyor.

Geçen yıl kontenjanlı lisans programına yerleştirildim. Bu yıl girdiğim sınavlarda, okuldan gelen puanımın ham puanıma etkisi nasıl olacak?

Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken OBP çarpım katsayıları yarıya düşürülecek.

Sınavda sadece YGS’ den soru çözen adayların da MF, TM, TS puanları da hesaplanacak mı?

Hayır. Bu puanlardan her birinin hesaplanması için, LYS testlerinden kendi alanındaki testlerin herhangi birinden 0.5 veya üzeri net yapmak gerekmektedir.

Okul birincisiyim. Bu yıl yerleşemezsem önümüzdeki yıl okul birinciliği kontenjanından faydalanabilir miyim?

Okul birinciliği kontenjanından sadece mezun olduğunuz yıl faydalanabilirsiniz. Sonraki yıllarda okul birinciliği kontenjanından üniversiteye yerleştirilmeniz mümkün değildir

ÖSYS’ de zor sorular ve kolay soruların getirdiği puan birbirinden farklı mıdır?

ÖSS’ de her soru zorluk kolaylık derecesi gözetilmeden aynı getiride bulunmaktadır. Zor olan sorular daha fazla puan getirmediğinden, zor sorulara takılıp da kolay soruları yapmaya zaman bulamamak genelde öğrencilerin yanılgılarındandır.

2015 ÖSYS’ de herhangi bir yükseköğretim programına ÖSYM tarafından yerleştirilen bir aday kayıt yaptırmasa ya da kaydını dondursa 2016 ÖSYS’ de puan kaybına uğrar mı?

ÖSYM tarafından merkezi sistemle bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın AOBP’ sinin çarpılacağı katsayı yarı yarıya düşürülecektir.

Yurtdışında eğitim görmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?

Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan yurt dışı programlarını yerleştirme puanlarıyla tercih edebilecekleri gibi, ÖSYM’nin kılavuzunda yer almayan diğer üniversitelere de yerleşebilmektedirler. Kılavuzda yer almayan üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler, gitmek istedikleri üniversitenin koşullarını yerine getirerek, bu üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunabilmektedir. Bazı üniversiteler YGS ve LYS’ye girme ve ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan bir programı kazanma koşulu ararken, bazı üniversitelerde sadece YGS ve LYS’ye girme koşulu arayabilmektedir. Bazı yurtdışı üniversitelere ise YGS ve LYS’ye girmeden de başvuruda bulunmak mümkün olabiliyor.

Merkezi sistemle bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirmeye başvurabilir mi?

Sınavsız Geçiş de dahil merkezi yerleştirme sonunda açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuruda bulunamaz.

Ön lisans (2 yıllık) sınavsız geçiş programlarının bulunduğu tablodaki (Tablo 3A) programlara yerleştirme nasıl yapılıyor?

Bu tabloda öncelik meslek liseli adaylar içindir. Bu tablo içerisinde yer alan programlara meslek liselerinin Tablo 6C dikkate alınarak son dönem mezunları öncelikli olarak yerleştirme işlemi sağlanır. İlgili programın kontenjanı meslek liseleri ile yerleştirilmesi sağlanır. Meslek liseliler kendi öncelik sıralamalına göre yerleştirilir. Kalan boş kontenjanlara genel liseliler veya alan dışından meslek liseliler ilgili YGS puanlarına göre yerleştirme yapılacaktır. Bazı programlarda meslek lisesi bitirme puanları taban puan olarak belirlenmiştir

Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilirken, bu adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir katsayı ile çarpılarak 2015-YGS puanlarına eklenecektir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oyunları, Üniversite Oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ile Dünya Askerî Oyunlarında 1, 2 veya 3.’lük kazanılması gerekir. Bu adaylar, merkezi yerleştirme dışında, YGS puanları, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanları, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM’ce yerleştirilecektir.

Tercih Listesinin Tamamı Doldurma Zorunluluğu Var Mı?

Adaylar tercih listesinin tümünü doldurmak zorunda değillerdir. Bu sene geçen senede olduğu gibi tercih hakkı 30 dur. Tercihlerin tamamının doldurulması kişiye avantajlı olunmasıyla bir ilgisi yok. Bu tamamen öğrencinin isteğine bağlı bir durumdur. ÖSYM, yerleştirmede adayların tercihlerinin sıralamasını değil, her adayın bireysel başarısını göz önüne almaktadır.

Bir yükseköğretimi kazandığı halde liseden mezun olamayan adayın durumu ne olur?

Kayıt dönemine kadar liseden mezun olamazsa üniversiteye kayıt yaptıramaz. Bir sonraki yıl YGS-LYS hazırlıkta OBP kırılmaz. İlk defa giriyor gibi değerlendirilir. Adayların liseden mezun olamadıklarını resmi bir belge ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir

Sadece özel yetenek sınavına başvuracak olan öğrencilerin tercih yapmasına gerek var mıdır?

Hayır, gerek yoktur çünkü bu adaylar merkezi yerleştirme ile değil tercih edecekleri okulun özel koşullarına göre yerleştirileceklerdir. YGS’de 140.000 barajını geçmeleri yeterli olacaktır.

Yetenek sınavlarına girmek için YGS’ye mi, yoksa LYS’ye mi girmek gerekiyor?

Yetenek sınavlarına başvurabilmeniz için YGS’den 140 puan barajını aşmanız yeterli. Özel yetenek sıvalarının OSYM ile ilgisi yoktur. Söz konusu sınavları üniversiteler tarafından yapılmaktadır

Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji Fakültelerinin Eğitim Alanları Arasında Farklar Nelerdir?

Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek, verimliliği arttırmada güncel teknolojileri kullanmak, ekonomik sistemler ve emniyetli üretim yöntemlerini geliştirme hedeflenmektedir.

Adayın Tercih listesinde yer almayan ama puanı yettiği programa yerleşmesi mümkün müdür?

Yerleşme işleminin yapılabilmesi için tercihte bulunması gereklidir puanı yetse de tercih yapmazsa aday yerleşemez.

Eşit ağırlık mezunu bir öğrenciyim. Bu yıl Lys'de hem eşit ağırlık hem de sözel alanla ilgili sınavlar girdim. Tercih listemde hem TS-2 den hemde TM-1 den alanlar tercih edebilir miyim? Ayrıca şu an İ.Ü. de İng. İktisat bölümünde (örgün eğitim) okuyorum aynı anda ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

Aynı anda ikinci bir üniversite olarak AÖF okunabilir. Ama istenirse aynı üniversitede benzer alanlarla ilgili yandal programı bitirilebilir.

Ek Yerleştirme İşlemleri Nasıl olacaktır?

ÖSYS sonuçlarına göre (Sınavsız Geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle boşalan kontenjanlarına eylül ayının son haftası içerisinde ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme işlemi yapılır. ÖSYM gerek genel yerleştirmede kontenjanı dolmayan, gerekse kaydolmama nedeniyle boş kalan programları ve açık kontenjanları gösteren bir Ek Yerleştirme Kılavuzu hazırlar. Ek yerleştirmede meslek yüksekokulları programlarına öncelikle Sınavsız Geçiş hakkı olan adaylar yerleştirilir. Bu yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara lise mezunları ile meslek lisesi mezunları alanları dışında ÖSS puanlarıyla yerleştirileceklerdir.

Sınavsız yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak mı ?

Meslek lisesi ve Teknik lise öğrencileri, kendi alanları dâhilinde yapacakları tercihlere göre yerleştirilecekler; bu öğrencilerden kalan boş kontenjanlara ise Meslek liselerin ve Teknik liselerin farklı alanlarından mezun olanlarla diğer düz lise öğrencileri 140 puan barajını da aşmışlarsa hiçbir öncelik olmadan ilgili Y-YGS puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

LYS puanı ile öğrenci alan bir yükseköğretim programına yerleştirilirsem, aynı yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara da başvurabilir miyim?

Evet. 2014-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen bir aday, eğer isterse aynı yıl yetenek gerektiren programlara da başvurabilir. Özel yetenek sınavını da kazandığı takdirde, yerleştirildiği iki tercihinden birine kayıt yaptırabilir.

YGS’den 150 barajını geçemedim. Bu durumda vakıf üniversitelerine girebilir miyim?

İster devlet, ister vakıf üniversiteleri olsun öncelikle tercih yapabilmek için meslek yüksekokulları ve bazı lisans programları için 150, lisans programları için de 180 puan barajını aşmak gerekir

Puanı belli olmayan bölümleri tercih ederken neye dikkat edelim?

Puanı belli olmayan bölümler ya yeni açılmıştır, ya ismi değişmiştir, ya da puan türü değişmiştir. Yeni açılmış bir bölüm tercihlerinde; aynı ildeki ya da büyük şehirlerdeki üniversitelerle karşılaştırıp onların puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınmalıdır.

Merkezi sistemle bir yükseköğretim programına yerleştirildim, ek yerleştirmeye başvurabilir miyim?

Sınavsız Geçiş de dahil Merkezi Yerleştirme sonunda açık öğretim programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuramazlar.

Sadece tek tür ve puan türünden mi tercih yapılacak? Karma tercih mümkün mü?

Adaylar isterlerse sadece lisans ya da ön lisans tercihleri yapabilecekleri gibi karma da yapabilirler. Adaylar sadece bir puan türünden tercih yapabilecekleri gibi tercih hakları olan tüm puan türlerinden karma tercih de yapabilecekler.

Bir bölümü daha üste yazmanın avantajı ya da alta yazmanın dezavantajı var mı?

Yerleştirilmede tercih sırasının adayın isteğini belirtmenin ötesinde bir önemi, yerleşme avantajı yoktur. Aday, kaçıncı sıraya yazmış olursa olsun, tercih ettiği bir bölüme, diğer tercih eden adaylarla birlikte Y-YGS/LYS puanlarına göre sıralanmış olarak ve kontenjan dahilinde yerleştirileceklerdir. Tercih sırası sadece adayın önceliklerini ÖSYM’ye bildirmiş olması açısından önemlidir.